de l'Eglise FPVM Ile-de-France
J'aurai toujours là mes yeux et mon coeur.
2 Chronicles 7:16b

Bienvenue sur le  site web

de l'Eglise FPVM Ile-de-France

  « Zaro amin'ny lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany » 

Ohabolana 22:6
 
 
 
 


Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy,


Fa hoy Jesosy manao hoe «  Avelao ny zaza anantona Ahy, ary aza rarana fa an'ny toa azy ny fanjakan' Andriamanitra » Marka 10:4b


Ny Sampana Sekoly Alahady dia anisany manana andraikitra iray lehibe eo amin'ny sehatra fampianarana ny tenin' Andriamanitra ho an'ny ankizy. Mitaiza azy sy manoro azy ireo araka sy fanabehazana Kristiana sy mampahafantatra azy ireo ny fitiavan' Andriamanitra azy na dia mbola zaza aza, 


Sarotra ny mitaiza indrindra aty amin'ny tany mandroso aty, ka noho izany dia ampianarana izy ireo araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina sy mampianatra azy hivavaka ary hanao ny sitrapon' Andriamanitra.


Ny voninahitra dia ho an' Andriamanitra irery ihany !


 
 
Ny birao :

Filoha : RAKOTONAIVO Holiniaina
Mpitam-bola : RABEARISON Maholy
Mpitan-tsoratra : ANDRIAMALALA Lyla

 

  Ny fandaharan'ny Sampana


Fianarana tenin' Andriamanitra aorian'ny fotoam-pivavahana

- Ao anaty ny fotoam – pivavahana dia misy ny tantara kely ho azy ireo «  5 minitra ny Sekoly Alahady  » izay andraisan'ny mpampianatra Sekoly Alahady anjara.

Fianaran – kira

 
 

 Cantiques et chants

 
 

Il tient le monde dans ses mains 


Joie,  joie 


Je te louerai 


Jésus m'aime 


Ma petite lumière


-1:56
-0:42
-1:50
-2:17
-3:28
 
 

 Films d'animation

 
 
 
 

Pour nous contacter, 

merci d'écrire au [email protected]

ou d'utiliser le formulaire de contact, de notre site web.